Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Nhà thờ Gohyeon, nhà thờ đầu tiên được thiết kế

Nhà thờ Gohyeon, nhà thờ đầu tiên được thiết kế

첫 교회건물
2000년대 초반
Các bác sĩ cho biết thêm:
2001년엔
늘 보고
늘 분석하고
늘 책상에 있던
고현교회
Các bác sĩ cho biết thêm:
사진1성곽에서 찍은사진 2013.04.25
Các bác sĩ cho biết thêm:
사진2 창문패턴 2013.04.25
Các bác sĩ cho biết thêm:
어제 거제가며 갔던
거제시청 바로옆에 있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
길가에서 나마 슥~~~봤네요.
사진3. 2018.06.11

Các bài viết khác trong chuyên mục