Bahay BlogStyle Lab Wirye House Silver Geumjae sala

Wirye House Silver Geumjae sala

1759901822616563510 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

거실 폭5미터 길이14미터
Nyawang
저 큰창의 외부정원을
보며 음악을 듣고
Nyawang
길이5미터 식탁에서
책을보고
라디오를듣고
다과를 먹을수있고
가족과식사를 한다
Nyawang
티비? 꼭 볼필요있을까?
Nyawang
가족이 화목하면 꼭 필요요소는 아니다.
Nyawang
거실 그런공간이다.
Nyawang
이번에 준공나는 주택.
Nyawang
? Kung magaling ka sa pagpaplano ng disenyo ng arkitektura
Maaari mo itong gawing mas mahusay sa iba't ibang paraan

Iba pang mga post sa kategorya