Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building

건물주학교

Ang paaralan ng may-ari ng gusali ay isang nilalaman ng video upang makapaghatid ng impormasyon para sa mga prospective na nagmamay-ari ng gusali at may-ari ng gusali.

Saklaw nito ang maraming impormasyon mula sa pangarap na bumuo ng isang bahay, mga indibidwal na nais magkaroon ng aking gusali, at ang tanggapan ng tanggapan ng korporasyon, habang ipinapasa nila ang nalalaman sa iba't ibang larangan mula sa disenyo ng arkitektura, konstruksyon, feng shui geography, at muling pagsasaayos.