Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building 10. Konstruksiyon sa biyahe sa negosyo / pagkonsulta sa muling pagsasaayos

10. 출장 건축 / 리모델링 컨설팅

예비 건물주분들께 출장을 통해서 건축예정 혹은 리모델링에 대한 컨설팅하는 과정들을 보여드리는 VLOG 입니다.