Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building 12. Pagkumpleto ng disenyo ng arkitektura / pagmomodelo ng 3D