Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building 09. Check site ng konstruksyon

09. 건축 현장 체크

Ito ay isang VLOG na nagpapakita ng pag-unlad ng konstruksyon sa site kung saan nakumpleto ang disenyo ng arkitektura.