Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building 05. demanda sa depekto ng konstruksyon