Bahay Style Lab sa Media

Panimula at panayam ng mga natapos na mga gusali

Ang Aking Tahanan sa Bansa 2018.08 Poster
Panimula ng Wirye "Eungeumjae" Country House
Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.07 Poster
Panimula sa Geoje Lighthouse pensyon
Tao Ngayon 2020.01 Poster
Panayam kay Architect Ahn Eung-jun
Ang Aking Tahanan sa Kanayunan 2020.06 Poster
Cheongju Cafe Eclog Panimula

Serye ng Heograpiyang Feng Shui

Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.01 Poster
Ang pagbuo ng isang bahay na may feng shui heograpiya na kailangan mong malaman #1
Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.02 Poster
Ang pagbuo ng isang bahay na may feng shui heograpiya na kailangan mong malaman #2
Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.03 Poster
Ang pagbuo ng isang bahay na may feng shui heograpiya na kapaki-pakinabang upang malaman ang #3
Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.04 Poster
Ang pagbuo ng isang bahay na may feng shui heograpiya na kapaki-pakinabang upang malaman #4
Ang Aking Tahanan sa Bansa 2019.05 Poster
Ang pagbuo ng isang bahay na may Fengshui heograpiya na kapaki-pakinabang upang malaman #5

Chungbuk MBC Umaga N Aking Mansion-Tungkol sa Cafe Eclog