Bahay BlogStyle Lab Pag-unawa sa kultura ng lunsod sa buong mundo

Pag-unawa sa kultura ng lunsod sa buong mundo

Nai-publish sa Life Magazine noong 1982
Kuwento tungkol sa mga lungsod.

Aklat ng engineering sa lunsod.
Isang librong pampanitikan

Kaysa sa mga librong ito

Karaniwang tao
Karaniwang buhay
Pangkalahatang katotohanan
Karaniwang larawan

그것들이 모인 “The Great Cities”

Kung titingnan mo ang librong ito
Pagkatapos ng lahat ng mga tula ng anggulo
Maaari mong makita ito nang malinaw.

Lalo na "kulay".

Iba pang mga post sa kategorya