Bahay Portfolio ng arkitektura 2012- Boryeong Thermal Power Plant Units 1 at 2 Pagganap ng Pagpapanumbalik ng Pagganap, Pinagsamang Control Room Bagong Konstruksiyon

2012- Boryeong Thermal Power Plant Units 1 at 2 Pagganap ng Pagpapanumbalik ng Pagganap, Pinagsamang Control Room Bagong Konstruksiyon